Инструкция за монтаж на ръчен механизъм с лебедка за отваряне на брезентовата врата на Склада

Брезентовата врата се отваря чрез система от ролки и метални въжета, които дърпат железните тръби в джобовете на брезента нагоре /Приложение 9/.

В комплекта имате две въжета: едното е навито на лебедката, а другото е свободно. Има и два профила с монтирани на тях ролки. Единият профил представлява средна хоризонтална тръба с две метални ролки /широка е колкото е широка вратата/, която вече би трябвало да сте монтирали на металната конструкция. Другият профил представлява къса метална тръба /дължина 47 см./, сплескана с отвор от едната страна, с две монтирани ролки и перпендикулярен метален профил.

1.     Проверете дали вече сте монтирали средната хоризонтална тръба с двете ролки и дали ролките са насочени надолу.

2.     Монтирайте късата метална тръба с две ролки от дясната страна на дългата тръба /гледано от външната страна на Склада/, като я захванете за същия болт /Приложение 10/. Перпендикулярният метален профил трябва да сочи надолу и трябва да го прехванете с болта,  който държи дясната релса в горната й част.

3.     Прекарайте свободното въже /това, което не е на лебедката/ съгласно схемата от Приложение 11. Въжето трябва да мине през отворите /с диаметър 10мм/ на тръбите в джобовете на брезентовата врата. Ако е необходимо направете прорези в джобовете от вътрешната страна за да мине въжето. Внимавайте да не пробиете външната част на брезентовата врата.

4.     Сложете ограничителите на въжето под най-долната тръба. Когато затегнете ограничителите, въжето не трябва да е хлабаво – трябва най-долната тръба да остане съвсем малко във въздуха.

5.     Монтирайте лебедката върху дясната къса хоризонтална тръба на фасадата. Преди да монтирате, откачете дръжката на лебедката. След като монтирате лебедката, поставете дръжката от външната страна на Брезентовия Склад. Дръжката трябва да премине през съществуващия отвор в брезента.

6.     Опънете въжето на лебедката нагоре. Закачете края му към вече поставеното друго въже, точно в средата между двете ролки на късия профил. Така като навиете лебедката, нейното въже ще тегли въжето между ролките, което ще доведе до повдигане на вратата.

Внимание! При ръчния вариант с лебедка няма ограничители за достигане на крайна позиция на вратата. Щом лебедката спре да се движи, не напъвайте повече – можете да повредите механизма за вдигане на вратата.

При правилен монтаж, въжетата винаги остават под напрежение и не се охлабват. Ако въжетата се охлабят, съществува риск въжетата да излязат от каналите на ролките и механизма да спре да работи. В такъв случай трябва да наместите въжетата в ролките и да ги поставите в леко натегнато състояние чрез ограничителите.

За да смъкнете вратата, използвайте превключвателя на посоката на лебедката.

Внимание! Дръжте дръжката когато смъквате вратата, ако я изтървете тя може да се смъкне по-бързо и да удари някого.