Инструкция за монтаж на автоматичен механизъм с телфер за отваряне на брезентовата врата на Склада

Брезентовата врата се отваря чрез система от ролки и метални въжета, които дърпат железните тръби в джобовете на брезента нагоре.

В комплекта имате две въжета: едното е навито на телфера, а другото е свободно. Има и два профила: на единия са монтирани ролки, а на другия е монтиран телферът. Профил с ролките представлява средна хоризонтална тръба с четири метални ролки /широка е колкото е широка вратата/, която вече би трябвало да сте монтирали на металната конструкция. Другият профил, с телфера, се монтира на третата арка съгласно Приложение 12. Телферът трябва да е легнал, насочен към вратата

1.     Проверете дали вече сте монтирали средната хоризонтална тръба с четирите ролки. Двете външни ролки трябва да са насочени надолу. Двете вътрешни ролки трябва да са насочени към телфера.

2.     Прекарайте свободното въже /това, което не е на телфера/ съгласно схемата от Приложение 13. Въжето трябва да мине през отворите /с диаметър 10мм/ на тръбите в джобовете на брезентовата врата. Ако е необходимо направете прорези в джобовете от вътрешната страна за да мине въжето. Внимавайте да не пробиете външната част на брезентовата врата.

3.     Сложете ограничителите на въжето под най-долната тръба. Когато затегнете ограничителите, въжето не трябва да е хлабаво – трябва най-долната тръба да остане съвсем малко във въздуха.

4.     Включете захранването на телфера и отпуснете въжето му до края. Внимавайте с напрежението от 220V.

5.     Опънете въжето на телфера към врата. Закачете края му към вече поставеното друго въже, точно в средата му. Така като навиете въжето на телфера, то ще тегли въжето между ролките, което ще доведе до повдигане на вратата.

Внимание! Проверете дали ограничителя на телфера за крайно състояние е фиксиран правилно и работи. Телфера трябва да изключи в крайно състояние за да не повреди механизма на вратата.

При правилен монтаж, въжетата винаги остават под напрежение и не се охлабват. Ако въжетата се охлабят, съществува риск въжетата да излязат от каналите на ролките и механизма да спре да работи. В такъв случай трябва да наместите въжетата в ролките и да ги поставите в леко натегнато състояние чрез ограничителите.

За да смъкнете вратата, използвайте дистанционното на телфера.

Трябва да изкарате дистанционното на телфера извън Брезентовия Склад, като го промушите между фасадния и покривния брезент.

Можете да укрепите кабелите към металната конструкция като използвате кабелни превръзки.

Внимание! Когато смъквате и вдигате вратата, под нея не трябва да има никой за да се избегне риска от удар с тръбите във вратата при дефект.

Внимание! Телфера се захранва с електрическо напрежение 220V. Внимавайте с електричеството.