Предупреждения и Указания за безопасност

Поздравления за покупката на вашия нов продукт.

Моля, спазвайте инструкциите по-долу, за да удължите полезния живот на брезентовия склад.

Важно! Моля, прочетете тези инструкции за сглобяване преди да използвате Склада и ги запазете за бъдещи справки.

I. Безопасност и Предупреждения

1. Не допускайте претоварване със сняг или вятър, особено по време на сглобяване Моля, гледайте прогнозата за времето, за да можете да избегнете проблеми.

2. Винаги се уверявайте, че спазвате достатъчно разстояние до тръбопроводи, както и до газови и електропроводите, за да избегнете възможни повреди.

Моля, проверете района за захранващи кабели и газопроводи. Попитайте местните власти за допълнителна информация.

3. Когато използвате подходящи нагреватели (налични напр. в специализирани магазини), спазвайте минимално разстояние от 1,2 m до брезента. Открит огън или отоплителни уреди с открит пламък да не се използват в никакъв случай.

4. Лицето, което монтира Склада, е отговорно за неговото адекватно обезопасяване, за да се гарантира безопасност. Моля, проверете постоянното анкериране, за да се избегнат повреди. Стабилното анкериране може да удължи експлоатационния срок на Склада.

5. Моля, носете предпазни средства за главата, ръкавици и здрави обувки. Тежките метални части могат да имат остри ръбове и могат да са мазни поради обработка за предотвратяване на ръжда.

6. Моля, уверете се, че няма постоянно натоварване от сняг. Снегът трябва да се премахне веднага. Същото важи за дъжд и други форми на натоварване.

7. Децата не трябва да си играят с частите на Склада. Тези компоненти трябва да бъдат адекватно защитени.

8. Моля, намерете равна земна основа, за да монтирате Склада.

Внимание! Моля, проверете дали основата е подходяща за вашата цел.

9. Склада може да се използва и при температури няколко градуса под нулата. Въпреки това, преди монтажа, брезентовият материал трябва да се съхранява при температура най-малко 10°C за достатъчно дълго време и след това се разопакова при такава или по-висока температура. В противен случай материалът може да се пречупи и да остане на точки или гънки.

10. Всяка Община има отделни разпоредби относно подвижните конструкции (преместваеми обекти). Моля проверете при местните власти дали е необходимо да получите разрешение за монтаж на склада. В някои Общини това зависи от размера на Склада.

11. Брезентите не трябва да влизат в контакт с предмети с остри ръбове. Пазете от гризачи. Пазете от остри и режещи ръбове. Пазете от нагрети повърхности, включително цигари. Пазете от механични наранявания и пробиви.

12. Тежестта на покриващият брезент е голяма. За разгъването му са необходими минимум един човек на всеки 3 метра дължина на Склада. Преместването на покривалото следва да се осъществява в навито състояние, като се избягва „влачене“ по земята. При необходимост могат да се използват колани или ремъци, които да прекарате под покривалото.

13. Спазвайте инструкциите за монтаж на брезентовото покривало на Склада.

14. Укрепете стабилно периферията на покривалото като стегнете укрепващите колани и привържете абсолютно всеки обков. Покривалото трябва да е максимално изпънато. Не оставяйте отвързани въжета!

15. Пазете от контакт с битум, нефтопродукти, масла, полистирол и други PVC-активни химикали.

16. Пазете от натоварвания, по-големи от допустимите за разкъсване или раздиране на синтетичния брезент.

17. При прекъсване на въже веднага го подменете с ново с цел укрепване на покривалото. Не допускайте движение на неукрепено покривало, тъй като това предизвиква многократни прегъвания от вятъра в една точка и бързо амортизиране /нацепване/ на покривалото.

18. Ако повдигате брезентовата врата с ръчен механизъм с лебедка, внимавайте при смъкване да не изтървете дръжката на лебедката и вратата да удари някого под нея.

19. Когато смъквате и вдигате брезентовата врата, под нея не трябва да има никой!

Преди първа употреба

1. Моля, разопаковайте кашоните и проверете в приложения списък дали всички части са доставени.

2. Металните части може да са покрити с тънък слой смазка. Някои части може да имат повече от обикновеното количество лубрикант върху тях. В такъв случай използвайте кърпа, за да отстраните излишната смазка.

3. Винтовете, свързващи тръбите с конектори, трябва да се затегнат ръчно, с помощта на ключ или автоматичен винтоверт, настроена на макс. ниво 5, за да се избегне скъсване на материала.

Почистване и съхранение

1. Моля, не използвайте агресивни химикали за почистване на брезента. Най-добрият почистващ препарат е вода с малко алкохол.

2. Брезента не трябва да се сгъва и опакова, когато е мокър. Първо го изсушете добре.

3. Не правете никакви модификации на металната конструкция на Склада, като например свързване и/или заваряване на допълнителни товари, правене на отвори и/или всякакви деформации.

4. Моля, бъдете внимателни, когато боравите с отделни компоненти на Склада. По време на разглобяването, моля, използвайте опаковъчния лист отново, за да проверите за възможни липсващи части, така че да избегнете проблеми при следващото сглобяване.

Околна среда

1. След края на употребата, моля, не изхвърляйте Склада или някой от неговите компоненти с обикновените боклуци, а го рециклирайте. Ако се съмнявате, попитайте производителя или оторизиран търговски представител. Ще се радваме да Ви помогнем да рециклирате палатката правилно, като в същото време опазвате околната среда.