Условия за доставка, плащания

Условия за доставка, плащания, несъответствия

1. Доставка
Извършваме доставките с наш транспорт куриерска фирма.

Не носим отговорност за забавяния на доставката по вина на куриера. В случай на забавяне, свържете се с нас. Ще Ви укажем съдействие като проследим къде се намира пратката Ви и ще Ви дадем номер на товарителница.


2. Плащания

Заплащате получените продукти по банков път или на доставчика.

За издаването на фактурата и придружаващите документи е необходимо да сте предоставили актуални и валидни данни на фирма. Оригинала на Фактурата ще придружава пратката. Приложете документа за заплащане на наложения платеж към нея. В случай, че фактурата липсва, моля свържете се с нас - най вероятно е изгубена при транспорта. Ще Ви изпратим нейн екземпляр по най-бързият начин.


3. Несъответствие на стоката
„Белсистемс ООД” носи отговорност за всяко явно несъответствие на стоката с направената от клиента поръчка. Такова несъответствие е налице, когато в момента на доставката установите, че продуктът не отговаря на поръчания от Вас. Моля, незабавно се свържете с нас на един от посочените в „контакти” телефони, за да сигнализирате за полученото разминаване и да бъдат взети мерки по доставянето на желания от Вас продукт.