Изисква ли се Разрешение за Строеж
за да монтирате Брезентов Склад?
 • В чл. 151 от ЗУТ /Закон за Устройство на Територията/ са изчерпателно изброени строителни дейности, които могат да се извършат без издаване на разрешение за строеж. Не се изисква разрешение за строеж за:
  • текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации;
  • оранжерии с площ до 200 кв. м, леки постройки за отоплителни материали и инвентар, кладенци, чешми, водоплътни изгребни ями и временни тоалетни;
  • остъкляване на балкони и лоджии;
  • парници с временна преносима конструкция, независимо от размера и формата, покрити с полиетилен, поливинил или друга подходяща материя, без съпътстващи производствени инсталации и без помощни (обслужващи) сгради и постройки;
  • подпорни стени с височина до 1,2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
  •  изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 кв. м;
  •  леки прозирни огради и плътни огради с височина на плътната част до 0,6 м в рамките на поземления имот;
  • градински и паркови елементи с височина до 2,5 м над прилежащия терен;
  • изграждане на сградни водопроводни и канализационни инсталации, водопроводни и канализационни мрежи, електрически уредби и инсталации за ниско напрежение, когато се изграждат извън обхвата на инвестиционния проект за основното застрояване, разположени в регулационните граници на имоти – частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване;
Брезентовият Склад се характеризира с лека конструкция. Покритието му е от поливинил. Няма съпътстващи производствени инсталации. Може да бъде разглобен и преместен. Площта на предлаганите от нас брезентови складове е до 200кв.м. По тези причини, Брезентовият Склад попада в обектите, изброени в чл. 151 от ЗУТ за които не се изисква Разрешение за Строеж
.


Тази статия не представлява юридическа консултация. Съвета ни е все пак да направите консултация с местния Главен Архитект, като се позовете на посоченият по-горе текст. 
Посоченият регламент е валиден на територията на Република България.
Поръчайте сега Брезентов склад с размерите, които са Ви необходими!
 
Продуктово представяне
Брезентов склад