Инструкция за монтаж

на Брезентов Склад

За монтажа на металната конструкция на Склада са Ви необходими поне трима човека. Необходимо Ви е скеле с височина на платформата около 2м. или мотокар, или друг вид повдигаща техника. Необходим Ви е гаечен ключ 17 /за предпочитане два броя/, нивелир. За поставяне на анкерите в бетон ще Ви е необходим перфоратор /ударен винтоверт/. Може да Ви е необходим чук за забиване на металните анкери, укрепващи стъпките на склада.

За прехвърляне на брезента през билото на Склада ще са Ви необходими въжета с дължина 10-12 метра и допълнителни хора - по един човек на всеки 3 метра дължина на Склада.

I. Подготовка за сглобяване

1. Запознайте се с Инструкциите за безопасност, които са приложени към тази документация. Спазването на Инструкциите за безопасност е задължително.

2. Разопаковайте елементите на Склада. Проверете наличността на всички елементи като ги проверите по приложения Опис на компонентите.

3. Уверете се че основата, върху която ще монтирате Склада е равна и нивелирана. Конструкцията на склада е изчислена за монтаж върху нивелирана повърхност. Ако повърхността не е нивелирана, можете да имате частични проблеми при сглобяване:

- несъвпадение на монтажни отвори – може да се наложи да „повдигнете“ елементи от конструкцията за да напаснете отворите и в последствие да поставите подложки под някои от елементите, които „остават във въздуха“;

- проблем при отваряне/затваряне на вратата – за да се движи плавно ролетната врата, страничните релси трябва да са вертикално нивелирани, което се получава при нивелирана /изравнена/ основа за монтаж.

4. Разположете стъпките на Арките съобразно монтажния план /Приложение 1/, като спазвате посочените разстояния. Диагоналите на полученият от стъпките правоъгълник трябва да са равни. Закрепете стъпките с анкери. На този етап можете да използвате и само по един анкер на стъпка, а след приключване на монтажа да поставите и останалите анкери.

За момента не монтирайте стъпките в средата на първата и последната Арка. Това са стъпки за вертикалните тръби на вратата и дъното. На този етап те не са необходими, а и са леко изместени от линиите на арките /с 27мм/. Тези стъпки ще монтирате в последствие.

II. Сглобяване на първите две арки

5. Сглобете една арка на земята без да я изправяте – в легнало положение. Нека арката да е възможно най-близа по първите две стъпки. Всяка арка се състои от четири тръби с номерация 1,2,3 и 4. Тръбите са номерирани със самозалепващи стикери. Свържете тръба 1 с 2, 2 с 3 и 3 с 4. Стегнете арките с приложените болтове през предвидените за това отвори.

6. Сглобете втора арка без да я изправяте, като я позиционирате възможно най-близо до втория ред стъпки.

7. Изправете първата арка, вдигнете я и я поставете върху стъпките. Нека един човек я задържа изправена. Това ще е по-лесно ако сте се покачили на скеле и придържате арката по-близо до върха й. Внимавайте!

8. Изправете втората арка, вдигнете я и я поставете върху стъпките. Задръжте я изправена. Внимавайте!

9. Свържете първата и втората арка с две Свързващи хоризонтални тръби. Препоръчваме Ви да използвате хоризонталните тръби в двата срещуположни края на арките.

10. Свържете първата и втората арка с две диагонални тръби. Диагоналните тръби имат строго определени места на които можете да ги поставите. Тяхното място не е произволно. Стегнете болтовете. Сглобените арки са стабилни и можете да ги пуснете. /Приложение 2/

III. Сглобяване на останалите арки

11. Поставете и останалите Свързващи хоризонтални тръби между първата и втората арка. Не затягайте силно болтовете, които свързват втората арка. След малко ще се наложи отново да ги развиете за да свържете хоризонталните тръби към третата арка.

12. Сглобете следващата арка като я позиционирате най-близо до следващите стъпки. Изправете я. Свържете я чрез Свързващи хоризонтални тръби към предходната арка. Свързващите хоризонтални тръби се захващат на същите болтове, с които за захванати Свързващите тръби на предходната арка /тези, които не трябваше да затягате силно/.

13. Повторете предходната стъпка с всички налични арки.

14. Поставете диагоналните тръби между последните две арки. Диагоналните тръби между последните две арки трябва да са в различни посоки с диагоналните тръби между първите две арки.

15. Стегнете добре всички болтове.

16. Трябва да сте получили конструкцията от Приложение 3. Броят на арките във Вашия случай може да е различен от илюстрирания в зависимост от размера /дължината/ на Склада, който сте поръчали.

IV.Задна фасада

17. Започвате сглобяване на задната фасада на Склада. Вижте Приложение 4. Изберете, коя страна на Склада ще е задна, т.е. няма да има врата.

18. Първо поставете вертикалните фасадни тръби. Те се монтират външно на конструкцията. Когато ги изправите, пъхнете и стъпките в долната част на вертикалните тръби, без да ги анкерирате. Нека засега са подвижни.

19. Поставете късите хоризонтални фасадни тръби. Монтирайте ги външно на арката, но вътрешно на вертикалните фасадни тръби. Не затягайте болтовете към вертикалните фасадни тръби. На същите болтове ще монтирате хоризонтална фасадна дълга тръба.

20. Поставете хоризонталната фасадна дълга тръба. Поставете я вътрешно на вертикалните фасадни тръби. Ако имате разминаване в отворите за болтове, то може да има две причини: 1)Не сте спазили монтажния план на стъпките или 2)Основата върху която монтирате не е нивелирана. Вижте раздел „Възможни проблеми“.

21. Стегнете с болтове стъпките към вертикалните фасадни тръби. Ако стъпките остават във въздуха или надигат стъпките на арките, то: 1)Не сте спазили монтажния план на стъпките или 2)Основата върху която монтирате не е нивелирана. Вижте раздел „Възможни проблеми“.

22. Нивелирайте внимателни вертикалните фасадни тръби и анкерирайте стъпките им.

V. Предна фасада

23. Започвате сглобяване на предната фасада на Склада. Вижте Приложение 5.

24. Първо поставете вертикалните фасадни тръби. Те се монтират външно на конструкцията. Когато ги изправите, пъхнете и стъпките в долната част на вертикалните тръби, без да ги анкерирате. Нека засега са подвижни. Не затягайте силно болтовете към арката – в последствие там ще се постави друга хоризонтална фасадна тръба, която държи брезентовата врата.

25. Поставете късите хоризонтални фасадни тръби. Монтирайте ги външно на арката, но вътрешно на вертикалните фасадни тръби. Затегнете болтовете към вертикалните фасадни тръби.

26. Поставете хоризонталната фасадна дълга тръба с монтираните ролки. Поставете я външно на вертикалните фасадни тръби. Трябва да бъде с ролките надолу. Тази тръба си има собствени отвори по вертикалните фасадни тръби.

27. Поставете П-образните релси за брезентовата врата. Не стягайте болтовете силно. Трябва между вертикалната тръба и релсата да остане 5-10мм. Когато поставяте фасадния брезент, през тази фуга ще прекарате въжето с което да го пристегнете. Първо поставете горния болт.

28. Когато поставяте долния болт за фиксиране на релсата, със същия болт фиксирате и стъпките към вертикалните тръби. Ако стъпките остават във въздуха или надигат стъпките на арките, то: 1)Не сте спазили монтажния план на стъпките или 2)Основата върху която монтирате не е нивелирана. Вижте раздел „Възможни проблеми“.

29. Нивелирайте внимателни вертикалните фасадни тръби и анкерирайте стъпките им. Тук нивелирането трябва да е точно, защото ако релсите не са вертикални, движението на брезентовата врата ще е трудно.

VI. Монтаж на брезентовото покривало върху покрива

30. Брезентовото покривало на Склада се състои от три части: покрив, задна фасада, предна фасада /с врата/. Първо се монтира покрива, после задната фасада и накрая предната фасада.

31. Покривното покривало е най-голямото от трите. Преди да преминете към вдигането му, трябва да го подготвите, като го сгънете правилно.

32. Покривалото трябва да се постави успоредно на металната конструкция на Склада /Приложение 6/. То трябва да е нагънато на хармоника, като вътрешната му част гледа към Склада, а единият джоб остава отгоре на покривалото. Приложение 6.1.

33. Сглобете тръбите за джобове една в друга и ги вкарайте в джоба на покривалото /Приложение 7/.

34. Прекарайте въжета над металната конструкция на Склада и ги вържете здраво към тръбата в джоба на покривалото /Приложение 8/.

Можете с нож или ножица да срежете джоба там където е необходимо за да стигнете до тръбата. Внимавайте да не срежете външната част на покривалото. Трябва да поставите въжета приблизително на всеки три метра от дължината на Склада.

35. За вдигане на покривалото ще Ви трябват допълнителни хора – колкото въжета сте поставили /на всеки три метра/. Всички взимат въжетата и започват заедно да дърпат за да вдигнат покривалото и да го прехвърлят през билото. Ако е необходимо един човек може допълнително да помага като вдига брезента с дълъг прът отдолу.

36. Внимавайте! След като тръбата премине билото, тежестта намалява и тръбата може да слезе по-лесно и да удари някого.

37. Наместете покривалото така че, джобовете за тръби да са на еднаква височина от земята, а лентите с халки по дъгите на фасадите да са на еднакво разстояние от първата и последната арка.

38. Поставете тръбите и в другия джоб.

39. Монтирайте тресчотките с колани към краката на арките, от вътрешната страна на конструкцията. Разпределете ги равномерно. Прекарайте коланите около тръбите в джобовете и ги закопчайте в тресчотките. Ако е необходимо може да срежете джобовете за да прекарате коланите. Внимавайте да не срежете външната част на брезента!

40. Натегнете тресчотките до пълно опъване на брезента. Натягайте едновременно срещуположни тресчотки за да избегнете свличането на брезента на една страна. След няколко дни можете да донатегнете тресчотките за да е изпънат брезента максимално.

41. Вържете лентите с обкови за първата и последната арка на Склада. Прекарвайте въжето последователно и зигзагообразно през халките и около тръбите. Стягайте максимално. Разстоянието между лентата с халки и тръбите трябва да е еднакво.

VII. Монтаж на задната фасада

42. Брезента за Задната фасада на Склад е от една част. Тя е с форма на полу-окръжност.

43. Разгънете я. Привържете дъгообразната част към последната арка на 4-5 места като използвате къси парчета въже. Наместете брезента, така че дъгата му да съвпада с дъгата на металната конструкция.

44. Прекарвайте въжето последователно и зигзагообразно през халките на дъгообразната част и около тръбите на арката. Стягайте максимално.

45. Прекарвайте въжето последователно и зигзагообразно през халките на правата част в основата на брезента и около хоризонталните тръби на фасадата. Стягайте максимално.

46. Прекарвайте въжето последователно и зигзагообразно през халките на вертикалните ленти с обков и около вертикалните тръбите на фасадата. Стягайте максимално. Стягайте едновременно около двете тръби за да не се измества брезента само към едната от тях.

VIII. Монтаж на предната фасада

47. Брезента за Предната фасада на Склада се състои от три части – две крайни ъглови и една за вратата с джобове.

48. Започнете с крайните части. Наместете ги в края на арките и между вертикалните тръби. Вържете ги с въжето по начина, който използвахте за Задната фасада. Стягайте максимално.

49. Вратата от брезент се монтира по малко по-различен начин. В горната част на брезента, под дъгообразният му край има хоризонтален джоб. В него трябва да поставите средната хоризонтална фасадна тръба /по-високата, тази без ролки/. Вероятно вече сте я монтирали на металната конструкция. Развийте тази тръба от едната страна и нанижете джоба върху нея. Отново затегнете тръбата към конструкцията. Вратата трябва да остане да виси на джоба.

50. Вържете дъгообразната част на брезента към горната част на металната арка. Стягайте максимално.

51. Вържете хоризонталните ленти с метални халки към по-ниската хоризонтална тръба на фасадата. Стягайте максимално.

52. Вкарайте хоризонталните тръби в джобовете на брезента. Най-тежката тръба трябва да е най-отдолу. Поставете тръбите в релсите отстрани на вратата. За целта надигнете тръбата леко от единия край.

IX. Довършителни операции по монтажа на брезента

53. В двата дъгообразни края на покривната част на брезента има заработено ластично въже. Трябва да го изпънете силно, за да се обърне края на покрива над фасадите и да затвори евентуалните отвори между частите на покривалото.

54. За целта, вържете краищата на ластичното въже към крайните хоризонтални фасадни тръби, като го прокарате между брезентовите части. Опънете добре.

55. Такова ластично въже има над двете фасади. Опънете и от двете страни.

56. Краищата на брезента нарочно са оставени по-дълги за да се подгъне брезента около 20 см. по земята. Ако желаете можете да затиснете тези „престилки“ с някаква тежест за да не ги вдига вятъра.

X. Монтаж на механизма за отваряне на брезентовата врата

57. Има два варианта за отваряне на брезентовата врата: ръчен с лебедка и автоматизиранс телфер. Автоматизираният вариант изисква да имате захранване 220V в Брезентовия Склад.

58. Вижте съответната Инструкция за монтаж на механизъм за отваряне на брезентовата врата в зависимост от поръчаният от Вас вариант.

След изпълнение на описаните стъпки, монтажът на Брезентовият Склад е приключен и можете да започнете неговата експлоатация.

Възможни проблеми и тяхното решение

1. Монтажните отвори на диагоналните тръби не съвпадат с отворите по дъгообразните тръби.

или

2. Монтажните отвори на вертикалните фасадни тръби и хоризонталните фасадни тръби не съвпадат

или

3. Стъпките на вертикалните фасадни тръби „остават във въздуха“ или „не се събират“

Монтажните отвори са изчислени да съвпадат ако Склада се монтира върху равна и нивелирана повърхност. Ако основата Ви не е нивелирана, отворите ще се „разминават“. Най-добре е да нивелирате повърхността. Ако това е невъзможно, опитайте се да повдигнете част от конструкцията за да съвпаднат отворите и да монтирате болтовете. В последствие можете да подложите допълнителни материали под останалите във въздуха стъпки за да бъдат нивелирани.

В краен случай, можете да направите нови отвори. Това не се препоръчва, защото може да доведе до конструктивна нестабилност на изделието и нарушава условията за гаранция.

Друга причина за несъвпадение на отворите е ако не сте спазили монтажния план на стъпките. Проверете разстоянията между стъпките. Проверете дали диагоналите между ъгловите стъпки са равни. Можете да използвате въже или шнур като помощно средство.

4. Ролетната врата не се движи плавно – опира/задържа във водещите релси.

Водещите релси трябва да са вертикално нивелирани /отвесни/. Ако те са под наклон, вратата ще опира и задържа в тях. Проверете и нивелирайте. Можете да използвате нивелир или отвес.

Ако повърхността върху която монтирате Склада не е нивелирана, това също може да е причина водещите релси да не са отвесни. В този случай, можете да опитате да повдигнете стъпките с по-ниско ниво и впоследствие да подложите под тях стабилен материал за да бъдат нивелирани.

Поръчайте сега Брезентов склад с размерите, които са Ви необходими!